Menu Close
Contact
contact
working
for us
working for us
BSN
Website
BSN Website
Share
The British School in The Netherlands

Levels Overview

Language levels

All courses at the BSN Language Centre use Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) to reference the level of a Dutch or English course.

What is the CEFR?

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is an international standard for describing language ability. It is used around the world to describe learners' language skills.

The CEFR describes language ability on a scale of levels from A1 for beginners up to C2 for those who have mastered a language. This makes it easy for anyone involved in language teaching and testing (learners, teachers, teacher trainers, etc.) to see the level of different qualifications. It also means that employers and educational institutions can easily compare qualifications and see how they relate to exams they already know in their own country.

​What is my level at the moment?

More details about The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

Uitleg in het Nederlands

In 2001 werd, na jarenlange studie, het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor de Talen gepubliceerd (in het Nederlands meestal CEF genoemd als afkorting van ‘Common European Framework of Reference’). Dit kader beschrijft wat taalgebruikers allemaal kunnen doen met een geleerde taal en hoe goed en efficiënt ze dat doen. In feite wordt dus aangegeven, op verschillende niveaus, hoe vaardig taalgebruikers zijn in de betreffende taal.

Voordelen van het CEFR

Voordeel van het CEFR is dat het kan worden gebruikt voor alle Europese talen. Bovendien sluit het systeem aan bij internationaal erkende niveausystemen, taaltoetsen en taalexamens. Hierdoor zijn de verschillende toetsen en niveau-indelingen goed met elkaar te vergelijken.

Zes taalvaardigheidsniveaus:

In het CEFR worden drie hoofdniveaus van taalvaardigheid onderscheiden. Elk niveau is onderverdeeld in een lage kant en een hoge kant. We krijgen zo een indeling van zes taalvaardigheidniveaus:

  • A1 en A2 (beginnend taalgebruiker),
  • B1 en B2 (onafhankelijk taalgebruiker) en
  • C1 en C2 (vaardig taalgebruiker).

Dutch language levels

Students who follow a Dutch language course at B1-B2 level can request extra exam training in order to sit the NT2 exam.

Studenten die een B1-B2 cursus volgen op het BSN Language Centre kunnen ook kiezen voor NT2 examentraining.

Wat is mijn niveau op dit moment? Hier vindt u een globaal overzicht van de CEFR niveau’s. U wordt door het BSN Language getest voor het bepalen van uw huidige niveau.

Wat is mijn niveau op dit moment?